shopup.com

สถานีวิทยุ ศูนย์ข่าวลมเหนือภูเทพเรดิโอ เชียงใหม่  
โทร. 053-039-690
 

         

     
      
 

   

สนใจติดต่อเช่าชั่วโมงจัดรายการ เปิดสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และฝากขายสินค้าติดต่อ

 

สถานีวิทยุศูนย์ข่าวลมเหนือ ภูเทพเรดิโอ FM 93.50 Mhz.

บริหารงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเทพเฮลตี้ 

40/1 ม.3 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงราย 57170

โทร. 089-7558015 , 053-039690

 

  
 

สถานวิทยุภูเทพเรดิโอ

สถานวิทยุภูเทพเรดิโอ

Engine by shopup.com